Avbestilling av timer

Uteblitt fra timeavtale faktureres med 50% av timeshonorar. All avbestilling ved Tann- og kjeveklinikken skal foregå via telefon. Avbestillinger via epost og facebook er ikke gyldige. Årsaken til dette er at vi ønsker slik informasjon direkte til en av våre ansatte for raskt å finne andre pasienter som ønsker disse timene.

Avbestillinger må være oss i hende senest 48 timer før. Avbestillinger på mandager må være oss i hende senest på torsdag morgen.

Avbestilling etter disse tidene vil medføre gebyr på 50 % av timehonorar uansett årsak.