Tannregulering

Ca. 30 % i et barnekull har behov for tannregulering. Vår spesialist i tannregulering er Kim Chr. Johansen.

Kjeveortopedi og bruk av tannregulering handler om å diagnostisere, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingsfeil. Det antas at ca 30 % i et barnekull har et kjeveortopedisk behandlingsbehov.

Les mer om behandlingsprinsipper for tannregulering hos barn her.

Spesialister på regulering / kjeveortopedi

Vår spesialist innen kjeveortopedi og tannregulering er: Kim Chr. Johansen

Les mer om usynlig og synlig regulering her.

 

Hvor gammel må man være for tannregulering?

Kjeveortopedisk behandling gjennomføres i de fleste tilfeller hos barn og unge hvor de blivende tenner er i frembrudd og kjeven fortsatt vokser. Vanligvis henviser allmenntannlegen til kjeveortoped når det er behov for vurdering. I noen tilfeller (for eksempel enkelte underbitt) ønsker man ikke å starte behandlingen før pasienten er utvokst (18 – 20 års alder).

I slike tilfeller må det ofte gjøres en kombinasjon av kjeveortopedisk og kjevekirurgisk behandling. Kjeveortopedisk behandling kan også gjøres på voksne. Hos voksne tar behandlingen litt lenger tid fordi reaksjoner i benet er langsommere og det ikke er noen kjevevekst å dra nytte av. Dette begrenser voksenbehandlingen noe.

 

Apparatur

Det er i hovedsak to typer reguleringsapparatur:

  1. Fast apparatur – der en reguleringsstreng festes til tennene ved hjelp av limte klosser (brackets) på tennenes utside.
  2.  Avtagbar apparatur – ”plater” som man kan ta på og av selv.

 

Hvor lenge må man gå med tannregulering?

Behandlingstiden med fast apparatur, som er den vanligste behandlingsformen, er som oftest 1,5 til 2 år.

Stabilisering etter behandling med tannregulering

Etter at aktiv behandling er avsluttet, må tennene som regel holdes i den nye stillingen i noen år ved hjelp av en streng limt på fortennenes bakside. Ofte må man ha en avtagbar plate i tillegg. Dette er for å redusere tennenes iboende tendens til å vandre tilbake.

Refusjon for tannregulering

Folketrygden yter fra 40 til 100% refusjon av offentlig takst avhengig av behandlingsbehov. Privat honorar ligger noe høyere enn offentlig takst.

Ved ”klart behandlingsbehov” dekker trygden 40%, og ved ”stort behandlingsbehov” dekkes 75% av offentlig takst. Det er tydelig beskrevet i regelverket hva klart og stort behandlingsbehov er. I tillegg gis det søskenmoderasjon fra og med barn nummer to. Behandlingen må startes senest det året man fyller 20 år for at refusjon skal gis.

Korrigering av bittfeil

Før behandlingsstart utarbeides det en skriftlig behandlingsplan med kostnadsoverslag på bakgrunn av analyse av røntgenbilder, gipsmodeller og fotos. Refusjonsprosent avgjøres. Egenandelen av behandlingskostnadene betales underveis etter forhåndsavtale.

Les svar på de mest vanlige spørsmålene om tannregulering her.