Tannregulering for barn og ungdom

Barn og ungdom er voksende og utviklende individer. Det finnes en rekke ulike bittfeil som behandles best til ulike tidspunkter under denne utviklingen. Særlig veksten kan utnyttes positivt og kan gjøre at en behandling blir enklere.

Det er derfor viktig at barnet ikke henvises for sent til kjeveortopeden. Dersom det er tvil, er det best at vi kontrollerer og tar stilling til eventuell bittfeil – bedre for tidlig enn for sent.

Vi deler opp behandlingstidspunktet i følgende kategorier:

Tidlig behandling (ca 7-9 år):

Det dreier seg om en enkel og kortvarig behandling for å korrigere en bittfeil som er under utvikling.

Det er mulig at det følger en behandling av et annet bittfeil ved et senere tidspunkt.

Eksempel er underbitt, kryssbitt med for smal overkjeve, åpent bitt i fronten, manglende fortenner (medfødt), stor plassmangel for de nye fortennene, store overbitt.

Behandling i sent blandingstannsett/det permanente tannsett (ca 10-13 år):

I denne alderen felles resten av melketennene og veksten forsterkes med puberteten.

Det er i denne perioden de fleste behandlingene starter.

Les gjerne mer om hvordan vi går frem ved første konsultasjon for tannregulering her.