Strikker mellom over- og underkjeven

De aller fleste pasientene vil i løpet av sin tid med tannregulering bruke strikker mellom kjevene. Årsaken til at man bruker disse strikkene er for å flytte på tenner i riktig retning. Strikkene kan brukes for blant annet å regulere overbitt, underbitt og lukke luker etter tannuttrekninger. Ved overbitt brukes disse strikkene som hovedregel fra hjørnetannen i overkjeven til 6-års eller 12-års jekslene i underkjeven (Se bilder under på siden, klasse II strikker). Reguleringstannlegene ved Tann- og kjeveklinikken vil vise deg hvordan du skal bruke dine strikker, hvis du er i tvil ring oss på tlf 222 14 222

Ved underbitt brukes strikkene hovedsakelig fra hjørnetennene i underkjeven til 6-års jekslene i overkjeven.(Se bildet under på siden, klasse III strikker) Personalet ved Tann- og kjeveklinikken vil vise deg hvordan du skal bruke dine strikker.

Hovedregelen er at strikkene brukes likt på begge sider (symmetri) samt at de skal brukes 24 timer i døgnet 7 dager i uken (24/7). Strikkene byttes hver kveld før leggetid , da tar man to nye strikker fra sin strikkpose. Strikkene kan tas ut ved måltider, men settes på plass igjen når måltidet er over. Strikkene kan også tas ut ved tannpuss. Dette er unntakene, for øvrig skal strikkene brukes hele dagen og hele natten.

Smerter ved strikkbruk: Når man starter med strikkene for første gang vil dette gi ømhet/smerter i tennene den første perioden (noen dager), men dette vil gå over av seg selv når kroppen har tilpasset seg disse nye kreftene. Mange pasienter prøver å ta en pause fra strikkene i denne perioden for på denne måten unngå smertene. Problemet ved denne metoden er at man ikke får brukt strikkene og kroppen får aldr tid til å venne seg til disse strikkene. Dette vil medføre at strikkene vil gi smerter hver gang man bruker dem etter en lengre pause. Ved å bruke strikkene sammenhengende hele tiden, vil smertene forsvinne og kroppen får tid til å tilpasse seg.

Pasienter som ikke bruker strikkene som foreskrevet/anbefalt av reguleringstannlegen

Dette vil medføre at behandlingen tar lang tid, samt at behandlingsresultatet ikke vil bli optimalt. For å få de peneste og beste resultatene av tannreguleringen, er man avhengig av pasientens samarbeidsevne (kooperasjon). Tannregulering er et samarbeidsprosjekt, hvor pasientens innsats ofte gjenspeiler seg i det endelige resultatet. For å oppnå et optimalt behandlingsresultat innen en fornuftig behandlingstid må pasienten etterleve de råd som din reguleringstannlege gir . Dette gjelder både strikkbruk og hvor flink man er å rengjøre sine tenner.

Noen pasienter velger å bruke strikkene bare om natten selv om de er blitt anbefalt å bruke strikkene 24/7 (hele tiden): Dette medfører at tennene flytter seg i riktig retning om natten, men at tennene beveger seg tilbake til utgangspunktet i løpet av dagen når man ikke bruker strikkene. Dette medfører at tennene i netto ikke beveger seg i det hele tatt. I prinsippet kan man da bruke strikkene i flere år uten at noe faktisk skjer. Ofte når man bruker strikker kan resten av reguleringen være passiv, slik at det eneste aktive element i reguleringen er strikkene. Bruk strikkene som anbefalt, det lønner seg.

Husk vårt mål er alltid et best mulig behandlingsresultat, på kortest mulig tid. Dette bør også være dine mål. Stå på og bruk dine strikker som anbefalt.

Hilsen reguleringstannlegene ved Tann- og kjeveklinikken

Klasse III strikker-undebitt Rommen Tannhelse

Klasse III strikker-undebitt Rommen Tannhelse

Klasse II strikker til 6-års jeksel i underkjeven

Klasse II strikker til 6-års jeksel i underkjeven

Klasse II strikker til 12 års jeksel i underkjeven

Klasse II strikker til 12 års jeksel i underkjeven

Klasse III strikker-undebitt Rommen Tannhelse

Klasse III strikker-undebitt Rommen Tannhelse

Klasse II strikker til 6-års jeksel i underkjeven

Klasse II strikker til 6-års jeksel i underkjeven