Første konsultasjon

Ved første besøk hos oss vil behovet for tannregulering bli vurdert og diskutert. Det er ikke nødvendig å ha en henvisning.

Vi ser på hvordan vi best mulig kan ordne din bittfeil med hensyn til tidspunkt, apparatur, behandlingstid og ønsker. Pasienten får vite hva behandlingen omtrent vil koste. Hvis det er nødvendig, så kan det i noen tilfeller være aktuelt å ta et røntgenbilde allerede på første konsultasjon.

Hvis det er bittfeil som er aktuelt å behandle nå og pasienten/foresatte ønsker å begynne, tar vi røntgenbilder, foto og avtrykk til gipsmodeller for å planlegge behandlingen nøye. Etter behandlingsplanleggingen møtes vi igjen for å presentere behandlingsplan og -avtale.

Hvis det er for tidlig i pasientens tannutvikling å begynne med tannregulering, vil vi avtale et nytt innkallings tidspunkt.