FAQ om tannregulering

Spørsmål og svar om regulering

SP: Hvor lang tid tar en kjeveortopedisk behandling med strenger på tennene?

SV: Det tar vanligvis fra 12 – 24 mnd., men her er det store forskjeller alt etter bittavvik og hvor godt pasientene samarbeider. Dette vil pasienten få beskjed om.

SP: Må tenner trekkes?

SV: Vi ønsker bestandig å beholde friske tenner, men det finnes tilfeller hvor fjerning av tenner vil være nødvendig.

SP: Får man skader på tennene når man har tannregulering?

SV: Ved riktig munnhygiene får tennene ingen skader, men det er viktig at pasientene følger de hygieneinstruksjonene som blir gitt.

SP: Er det vondt med tannregulering?

SV: Hos noen pasienter vil tennene kunne være ømme de første dagene, alt etter tennenes utgangsstilling. Dersom dette skulle være et problem – spis da mykere kost. Man kan også ta reseptfrie medisiner som paracetamol eller ibux hvis det er ønskelig (følg angitt dosering). Etter noen dager vil “ømheten” og smertene gå over av seg selv.

SP: Forskyver tennene seg etter at behandlingen er avsluttet?

SV: Alle tenner ønsker å flytte seg etter en behandling. Når vi avslutter behandlingen vil ofte pasienten få en pålimt streng på baksiden av fortennene i underkjeven og / eller overkjeven, dette ofte i kombinasjon med en stabiliseringsplate (gom) i overkjeven.Dersom man er flink å bruke platen, samt å påse at strengene ikke løsner, vil tennene holde seg stabile.

SP: Er jeg ferdig med behandlingen når tannreguleringen fjernes?

SV: Nei, da begynner den viktigste delen av behandlingen. I denne stabiliseringsfasen legger vi grunnlaget for at resultatet skal holde seg over mange år. Her er det viktig å følge instruksene gitt av reguleringstannlegen. Vi følger opp behandlingen i ca 2 år etter at reguleringen er fjernet. Når vi så tar farvel med hverandre vil ytterligere informasjon bli gitt.

SP: Hvilke utgifter dekkes av trygden?

SV: Inntil utgangen av det året pasienten fyller 20 år yter trygden støtte etter faste regler. Dette vil det bli gitt orientering om under konsultasjonen. Når pasienten er over 20 år må pasienten betale behandlingen selv. Unntak er store bittavvik og pasienter som trenger videre kirurgisk korrigering.

Les mer om regler for refusjon fra HELFO hos Norsk Kjeveortopedisk Forening her.

SP: Hvor sent kan man begynne med tannregulering?

SV: Ingen grenser. Vi har utført behandling på pasienter over 70 år.

Les mer om tannregulering for voksne her.

SP: Når er det beste starttidspunktet?

SV: Her er det store avvik hos de ulike pasientene. Vi ønsker å starte på et tidspunkt som gir kortest mulig behandlingstid.

SP: Får man plate eller streng?

SV: Noen ganger kan en plate (gom) være nok, andre ganger er streng eneste utvei. Dette vil dere bli informert utførlig om ved konsultasjonene før behandlingen starter.

SP: Kan jeg få hvite “klosser” på tennene?

SV: Ja, men dette koster ekstra.

Les mer om tannregulering for barn og ungdom her.