Tungen som hjelpemiddel hos ryggmargsskadde

iTongue er et nytt hjelpemiddel som kan gjøre livet litt lettere for folk som har pådratt seg ryggmargsskade som følge av ulykker.

Pasienter med ryggmargsskade i nakkeregionen blir ofte totallammet nedenfor skadestedet. Tungen derimot er ikke styrt av nervene som går i ryggmargen, tungen styres av egne nerver som omtales som kranialnerver. I praksis betyr dette at tungen har normal funksjon, og det er denne funksjonen som brukes i dette nye hjelpemiddelet. Ved hjelp av tungebevegelse kan man styre en slags joystick som er montert på en gom/plate som festes på tennene med klammere. Les mer her

Forfatter: Author Publisert: 23.02.15