Pasienter med garanti fra sosialtjenesten

Sosialstønad og tannlegehjelp

Garantiseddel fra sosialtjenestene

Vi tar imot alle nye pasienter også de som får dekket sine tannlegeutgifter fra sosialtjenesten i sin bostedskommune. Vi tar imot pasienter fra alle kommuner og behandler pasientene til offentlig takst. Dette betyr at pasienten bare betaler sin egenandel som er avtalt med sitt lokale sosialkontor. Garantiseddel fra sosialkontoret må medbringes til første avtalte tannlegetime her hos oss ved Tann- og kjeveklinikken. Ring oss på telefon 22214222 for timebestilling